Sätt filrättigheter i Linux och UNIX

Med det här verktyget kan du räkna ut vilket värde du ska ange för att använda chmod och sätta rätt rättigheter.

Unix / Linux Fil Attributes

Ägare Grupp Andra
Läs
Skriv
Kör

Result


Så använder du chmod kommandot i Linux och Unix ( Mac OS )

chmod är ett Unix-kommando som används för att ändra fil- och katalogrättigheter. Rättigheterna anger vem som får läsa, skriva eller köra en fil eller katalog. Här är en beskrivning av hur du använder kommandot:

Grundläggande syntax

Den grundläggande syntaxen för chmod är:

chmod [alternativ] rättigheter fil

Angivning av rättigheter

Det finns två sätt att ange rättigheter:

 1. Symbolisk form:
 • r: Läsrättighet
 • w: Skrivrättighet
 • x: Körningsrättighet
 • u: Ägare (user)
 • g: Grupp (group)
 • o: Andra (others)
 • a: Alla (all)
 • För att ändra en rättighet använder du + (lägg till), - (ta bort) eller = (ange exakt) följt av rättigheterna. Till exempel:
  • chmod u+rwx,g+r,o-r fil lägger till fulla rättigheter för ägaren, läsrättighet för gruppen och tar bort läsrättigheten för andra.
 1. Oktal form:
 • Rättigheterna representeras av en tresiffrig oktal (bas 8) kod. Varje siffra representerar rättigheterna för ägare, grupp och andra.
 • Varje rättighet har ett värde: 4 för läsrättighet, 2 för skrivrättighet och 1 för körningsrättighet. De kombineras för att skapa den totala rättigheten:
  • 7 representerar alla tre (rwx),
  • 6 representerar läs och skriv (rw-),
  • 5 representerar läs och körning (r-x),
  • och så vidare.
 • Till exempel:
  • chmod 755 fil ger ägaren fulla rättigheter (7), och gruppen samt andra läs- och körningsrättigheter (5).

Användning av alternativ

chmod har flera alternativ, här är några vanliga:

 • -R eller --recursive: Används för att ändra rättigheter rekursivt för alla filer och kataloger inom en katalog.

Exempel på användning

 1. Ge alla användare läsrättighet:
 • chmod a+r fil
 1. Ge ägaren fulla rättigheter, gruppen skrivrättighet och andra ingen rättighet:
 • chmod u+rwx,g+w,o-rwx fil
 1. Ge ägaren, gruppen och andra fulla rättigheter rekursivt för en katalog:
 • chmod -R 777 katalog

Med dessa kommandon kan du anpassa fil- och katalogrättigheterna enligt dina behov.