Min IP Adress

Här nedan ser du en inmatningsruta, där visas din IP-adress. Under denna inmatningsruta finner du den som troligen är din operatör. Och under den informationen hittar du whois, där fullständig information finns om din IP-adress.

Whois är en tjänst som ger information om ägaren till en domän, IP-adress eller autonom systemnummer, inklusive kontaktuppgifter och registreringsdatum.

Känd bug : Man kan förnärvande bara kolla siin egen IP.

Information om 44.221.73.157

Role och adress ut filterat.-

Address: Amazon Web Services, Inc.
Address: P.O. Box 81226
Address: 13200 Woodland Park Road

Neda följer fullstädiig Whois information

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange: 44.192.0.0 – 44.255.255.255
CIDR: 44.192.0.0/10
NetName: AMAZO-4
NetHandle: NET-44-192-0-0-1
Parent: NET44 (NET-44-0-0-0-0)
NetType: Direct Allocation
OriginAS:
Organization: Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate: 2019-07-18
Updated: 2019-07-18
Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/44.192.0.0OrgName: Amazon.com, Inc.
OrgId: AMAZO-4
Address: Amazon Web Services, Inc.
Address: P.O. Box 81226
City: Seattle
StateProv: WA
PostalCode: 98108-1226
Country: US
RegDate: 2005-09-29
Updated: 2022-09-30
Comment: For details of this service please see
Comment: http://ec2.amazonaws.com
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName: Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-555-0000
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName: Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-555-0000
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName: Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-555-0000
OrgAbuseEmail: abuse@amazonaws.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName: IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-555-0000
OrgRoutingEmail: aws-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName: AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-555-0000
OrgRoutingEmail: aws-rpki-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

# end


# start

NetRange: 44.192.0.0 – 44.223.255.255
CIDR: 44.192.0.0/11
NetName: AMAZON-IAD
NetHandle: NET-44-192-0-0-2
Parent: AMAZO-4 (NET-44-192-0-0-1)
NetType: Reallocated
OriginAS:
Organization: Amazon Data Services NoVa (ADSN-1)
RegDate: 2019-08-01
Updated: 2019-08-01
Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/44.192.0.0OrgName: Amazon Data Services NoVa
OrgId: ADSN-1
Address: 13200 Woodland Park Road
City: Herndon
StateProv: VA
PostalCode: 20171
Country: US
RegDate: 2018-04-25
Updated: 2019-08-02
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/ADSN-1


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName: Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-555-0000
OrgAbuseEmail: abuse@amazonaws.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName: Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-555-0000
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName: Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-555-0000
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#