UNIX Timestamp koventerare

Unix-tid, även känd som POSIX-tid eller Epoch-tid, är ett system för att mäta tiden som definieras som antalet sekunder som har förflutit sedan midnatt (00:00) Coordinated Universal Time (UTC) den 1 januari 1970, inte medräknat skottsekunder. Det är ett mycket användbart system för datorer och programmering eftersom det tillåter enkel tidshantering och är plattformsoberoende. Unix-tid … Fortsätt läsa UNIX Timestamp koventerare